WOZ-waarde

Wet waardering onroerende zaken

De afkorting WOZ staat voor waardering onroerende zaken. WOZ werd in 1994 voor het eerst geïntroduceerd als onderdeel van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Elk jaar bepaalt de gemeente, gecontroleerd door de Waarderingskamer, de waarde van je huis, mits je woningeigenaar bent. Deze WOZ-waarde wordt vervolgens gebruikt om de hoogte van verschillende heffingen en belastingen te bepalen, bijvoorbeeld rioolheffing, waterschapslasten, onroerendezaakbelasting en erfbelasting. Ook je inkomstenbelasting is deels gebaseerd op de WOZ-waarde van je huis. Het kan ook voorkomen dat banken de WOZ-waarde van je huis gebruiken om te bepalen of je recht hebt op een (tweede) hypotheek.

Hoe wordt WOZ-waarde bepaald

Elk jaar wordt de WOZ-waarde van je huis door de gemeente bepaald. De waarde die bij het inschatten van belastingen en heffingen wordt meegenomen is niet de huidige waarde van je huis. De regel is dat er steeds gekeken wordt naar de WOZ-waarde van je huis op 1 januari van het voorafgaande jaar. Voor belastingjaar 2018 wordt dus bijvoorbeeld gekeken naar de WOZ-waarde van 1 januari 2017.De gemeente kijkt bij het bepalen van de WOZ-waarde van je huis naar verschillende zaken:

  • Oppervlaktegegevens
  • De ligging van je huis
  • Inhoudsgegevens

In elk geval zal de gemeente als uitvoerder van de Wet WOZ gebruik maken van de vergelijkingsmethode. Deze stelt ze in de gelegenheid om verkoopcijfers en waardes van vergelijkbare huizen die rond de waardepeildatum verkocht zijn.

Bezwaar maken

Elk jaar krijg je een nieuwe WOZ-beschikking van je gemeente. Ben je het niet eens met de bepaalde WOZ-waarde op deze beschikking? Dan heb je het recht om bezwaar te maken. Dit kan tot 6 weken na de dagtekening van je WOZ-beschikking. Heb je meer tijd nodig om je bezwaar te onderbouwen? Zorg dan dat je in ieder geval vóór de deadline van 6 weken voorbij is in een ‘pro forma bezwaarschrift’ aangeeft dat je bezwaar binnen bepaalde tijd aanvulling gaat krijgen.

Het is mogelijk om de verkoopprijzen van soortgelijke woningen rond de waardepeildatum van je huis aan te voeren als bewijs voor een te hoge WOZ-waarde. Het is niet mogelijk om te verwijzen naar algemene ontwikkelingen of tendensen op de woningmarkt. Ook heb je weinig aan een vergelijking met eerdere waardebepalingen van je woning, aangezien de WOZ-waarde elk jaar helemaal opnieuw bepaald wordt.