Kinderopvang toeslag

De kinderopvang toeslag is op 1 januari 2006 tegelijkertijd met de zorgtoeslag en huurtoeslag ingevoerd. U komt mogelijk in aanmerking voor kinderopvang toeslag wanneer u en uw toeslagpartner allebei werken of een opleiding volgen. Ouders kunnen alleen kinderopvang toeslag krijgen als zij hun kind naar een geregistreerd kindercentrum of geregistreerde gastouder brengen.

Voorwaarden kinderopvang toeslag

Om in aanmerking te komen voor kinderopvang toeslag dient u aan een aantal extra voorwaarden te voldoen:

 • U heeft 1 of meerdere kinderen waarvoor u kinderbijslag of pleegouderbijdrage ontvangt. Wanneer u geen kinderbijslag of pleegouderbijdrage ontvangt, moet u per kwartaal minimaal 408 euro uitgeven aan het levensonderhoud van uw kind.
 • Uw kinderen moeten ingeschreven staan op uw woonadres.
 • Uw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvangorganisatie, zoals een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of een geregistreerde gastouder. U ontvangt geen kinderopvang toeslag als uw kind door familie wordt opgevangen, naar de peuterspeelzaal of tussenschoolse opvang gaat.
 • Uw kind zit nog niet op het voorgezet onderwijs.
 • U of uw partner betaalt de kosten van de kinderopvang.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • U woont in Nederland of een ander land binnen de Europese Unie.


 • Aanvullende regels

  Er zijn een aantal situaties waarin er aanvullende regels gelden of de Belastingdienst extra informatie nodig heeft. Tevens is het in bepaalde gevallen mogelijk dat u kinderopvang toeslag ontvangt en de gemeente een deel van de kosten van opvang opvangt. Hieronder enkele voorbeelden:

 • U bent co-ouder.
 • U bent alleenstaande ouder.
 • U bent pleegouder of adoptieouder.
 • U heeft kinderopvang nodig om sociale of medische redenen.
 • U bent werkloos, gaat juist weer werken of u gaat een inburgeringscursus of re-integratietraject volgen.
 • U bent jonger dan 18 jaar, studeert en krijgt bijstand.
 • Uren kinderopvang toeslag

  Ouders kunnen maximaal voor 230 uur per maand kinderopvang toeslag ontvangen. Vanaf 2012 is de kinderopvang toeslag gekoppeld aan het aantal uren dat de ouder met de kleinste baan werkt. Voor kinderen van 0 tot 4 jaar die dagopvang krijgen hebben ouders recht op 140% van de werkuren van de minst werkende ouder. Voor kinderen die naar school gaan (4 t/m 12 jaar) kunnen ouders voor 70% van de werkuren van de minst werkende ouder in aanmerking komen voor kinderopvang toeslag. Wanneer uw werkzaamheden als werknemer of zelfstandige beëindigd worden, dan houdt u nog 3 maanden recht op kinderopvang toeslag. U hoeft dan niet op zoek te gaan naar een nieuwe kinderopvang.

  Hoogte kinderopvang toeslag

  De hoogte van uw kinderopvang toeslag hangt af van uw gezamenlijk toetsingsinkomen en het aantal kinderen. De kinderopvang toeslag wordt berekend over het uurtarief dat de kinderopvangorganisatie bij de ouder in rekening brengt. Hieraan is wel een maximum verbonden. Tevens daalt vanaf 2012 de toeslag voor de hoogste inkomens van 82% naar 58%. Mensen met een inkomen van 130.000 euro of meer ontvangen vanaf 2013 helemaal geen kinderopvang toeslag meer voor hun eerste kind.

  Fraude kinderopvang toeslag

  Om de kinderopvang betaalbaar te houden, gaat het kabinet fraude met kinderopvang toeslag strenger aanpakken. Dit houdt in dat er een aantal maatregelen in het leven zijn geroepen. Zo kunt u alleen nog met terugwerkende kracht toeslag aanvragen voor de lopende maand en 1 maand daaraan voorafgaand. Daarnaast zijn de boetes bij misbruik van de toeslag verhoogd en worden ouders vanaf 2013 ook beboet wanneer zij niet op tijd doorgeven aan de Belastingdienst als hun kind minder uren naar de kinderopvang gaat.

  De hoogte van uw kinderopvang toeslag, de maximum tarieven en alle voorwaarden zijn na te lezen op de site van Rijksoverheid.

  Geef als eerste een reactie

  Laat een reactie achter

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.