Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Nederland

In Nederland dienen bedrijven over hun winst belasting te betalen, de zogenaamde vennootschapsbelasting. De hoogte van deze tarieven zijn afhankelijk van verschillende factoren. De vennootschapsbelasting wordt betaald door ondernemingen. Naast ondernemingen kunnen verenigingen en stichtingen verplicht worden om vennootschapsbelasting te betalen. In principe dienen verenigingen belasting te betalen over hun winst wanneer zij concurrerend werken.

Tarief vennootschapsbelasting

In Nederland wordt door de Belastingdienst onderscheid gemaakt tussen natuurlijke en rechtspersonen. Jaarlijks wordt opnieuw naar de vennootschapsbelasting gekeken en het tarief kan dan ook jaarlijks veranderen. In 2010 is het tarief geplaatst op 20% vennootschapsbelasting op een winst tot €200.000 euro. Voor de overige winsten dient 25,5 % te worden betaald. In tegenstelling tot andere vormen van ondernemer belasting is de vennootschapsbelasting niet aftrekbaar van de belastbare winst. Het is mogelijk dat wanneer een bedrijf eerder verlies heeft geleden dit bedrag wordt afgetrokken van de winst.

Vennootschapsbelasting bedrijven

In Nederland dienen verschillende bedrijven en instellingen vennootschapsbelasting te betalen. De volgende gevestigde organisaties in Nederland dienen onder andere vennootschapsbelasting te betalen: de naamloze vennootschappen, verenigingen en onderlinge waarborgmaatschappijen. De vennootschapsbelasting is een internationaal gegeven en een veel voorkomende belasting op de ‘inkomens’ van een bedrijf.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.