Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting in Nederland

In Nederland moet iedereen over zijn inkomsten belasting betalen; dit wordt de inkomstenbelasting genoemd. In Nederland wordt gewerkt met een schijvensysteem, waardoor de verschillende inkomensklassen een ander percentage van hun belastbare inkomen als belasting betalen. In Nederland wordt uw inkomen onderverdeeld in drie boxen. In box 1 vindt u het belastbaar inkomen uit werk en woning waar belasting over betaald moet worden.

Inkomstenbelasting betalen

Iedereen in Nederland die werkt en iedereen die niet in Nederland woont, maar wel een Nederlands inkomen krijgt, dient inkomstenbelasting te betalen. Er bestaan in Nederland drie categorieën binnen de inkomstenbelasting die ook wel boxen worden genoemd.

Box 1 is het belastbaar inkomen uit werk en woning, box 2 is het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang en box 3 is het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen. De inkomstenbelasting die u als burger dient te betalen aan de Belastingdienst is dan ook een som van deze drie boxen. Deze inkomstenbelasting kan echter verminderd worden met aftrekposten.

Inkomstenbelasting en belastingschijven

De tarieven van de inkomstenbelasting en de belastingschijven zijn nauw met elkaar verbonden. Wanneer de tarieven van de inkomstenbelasting bijvoorbeeld niet verhoogd zijn, maar de belastingschijven en schalen wel zijn verkleind zijn gaat u toch meer belasting betalen. Dit komt doordat u sneller in een hoger belasting tarief terecht komt. De tarieven en belastingschijven veranderen vaak jaarlijks en zijn te raadplegen op de site van de Belastingdienst.Heffingskorting

U kunt de belastingdruk op uw vermogen verminderen door gebruik te maken van heffingskortingen en vrijstellingen. Zo kunt een heffingskorting krijgen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. U kunt daarbij denken aan de arbeidskorting, doorwerkbonus, ouderschapsverlofkorting en de levensloopkorting. Tevens ontvangt u een algemene heffingskorting van 1.987 euro of 910 euro als u 65 jaar of ouder bent.

Wanneer u over spaargeld beschikt dient u daar belasting over te betalen als uw vermogen meer is dan 20.785 euro. Als u het hele jaar een fiscale partner heeft, dan geldt er een vrijstelling van 41.570 euro. Met ingang van de aangifte inkomstenbelasting 2011 is er nog maar één peildatum voor box 3, namelijk 1 januari van dat jaar. Hiervoor werd het gemiddelde van de stand op 1 januari en 31 december aangehouden.

Voor belastingadvies over onder andere de inkomstenbelasting kunt u terecht bij een belastingadviseur.

2 Trackbacks / Pingbacks

  1. Belastingaangifte verplicht? Meestal wel, soms niet | Belasting.nl
  2. Bezwaar maken tegen WOZ-waarde: handige tips | Belasting.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.