OZB

Onroerende zaak belasting

Onroerende zaak belasting (OZB) in Nederland is een belasting die wordt geheven door gemeenten. Als eigenaar van een onroerende zaak dient u belasting te betalen. Daarnaast dienen ook gebruikers van onroerende zaken belasting te betalen. Eerder werd er naast een eigenarenbelasting ook een gebruikersbelasting opgelegd. Deze gebruikersbelasting is voor woningen komen te vervallen, voor bijvoorbeeld bedrijfspanden is deze belasting nog wel van kracht.

OZB gemeente

Onroerende zaak belasting is de belasting die gebruikers of eigenaars van onroerend goed dienen te betalen. Sinds 2006 is het zo dat niet langer gebruikers van een woning belasting hoeven te betalen. Wel moet een ondernemer belasting betalen, wanneer deze een eigen pand bezit. In Nederland is de onroerende zaak belasting, ook wel de OZB genoemd, een belasting die wordt geheven door gemeenten.

WOZ

Voor de heffingsgrondslag in Nederland geldt de WOZ waarde (Wet Waardering Onroerende Zaken). De heffingsgrondslag is het waarde die aan een onroerende zaak dient te worden toegekend, wanneer het eigendom aan de hoogste biedende nieuwe eigenaar zou kunnen worden aangeboden. Voor niet-woningen gelden andere regels.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.