Ondernemers krijgen door corona uitstel voor betalen belasting

Uitstel belasting betalen coronavirus

Omdat veel ondernemers en zzp’ers op dit moment door het coronavirus gedwongen worden om hun werkzaamheden stil te leggen, of geen inkomsten hebben door de gevolgen van de uitbraak, heeft het kabinet besloten financiële hulp te bieden aan deze bedrijven. Deze hulp komt in de vorm van uitstel voor het betalen van de belasting, en andere noodmaatregelingen. De ondernemer is wel zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van deze hulp.

Verzoek tot uitstel

Om in aanmerking te komen voor noodhulp en uitstel moet een gemotiveerd verzoek indienen. Dit moet in samenwerking met een externe specialist, die als verplichte ‘derde deskundige’ fungeert in het constateren van (aankomende) betalingsproblemen. Dit kan een consultant, financier, brancheorganisatie of een accountant of fiscaal dienstverlener zijn. Na indiening van het verzoek wordt de invordering van belastingen, zoals inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonbelasting en vennootschapsbelasting, stilgezet. Er moet duidelijk uitgelegd worden op welke manier het coronavirus betalingsproblemen veroorzaakt heeft in het bedrijf van de ondernemer.

Eerst aangifte, dan uitstel

Het aanvragen van een uitstel kan alleen als de Belastingdienst een aanslag heeft ingediend. Doe dus eerst aangifte, wacht op de voorlopige aanslag, en vraag daarna pas uitstel aan. Op deze manier kan ook in overleg een aanpassing gedaan worden in de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, wat mogelijk direct minder financiële druk oplevert. Eventuele boetes door het te laat betalen van loonbelasting of btw worden niet verrekend.

Belastingtelefoon

Omdat het coronavirus voor veel onzekere situaties zorgt, wordt er op dit moment veel gebeld met de Belastingtelefoon. Logischerwijs duurt het nu dus ook langer voor je een medewerker aan de lijn hebt. Bekijk voor je belt of de benodigde informatie niet gewoon op de site van de Belastingdienst staat