Bezwaar maken tegen WOZ-waarde: handige tips

BV klagen over E-herkenning

WOZ is een afkorting die staat voor Waardering onroerende zaken. Elk jaar bepaalt je gemeente de waarde van je woning op basis van verschillende zaken, waaronder ligging, inhoudsgegevens en oppervlaktegegevens. Ook neemt de gemeente de verkoopcijfers van vergelijkbare huizen rond de datum van waardebepaling mee in de totstandkoming van je WOZ-waarde. Het kan voorkomen dat de gemeente een verkeerde inschatting maakt. Hierdoor valt je WOZ-waarde te hoog uit. Dit kan nadelig zijn, aangezien de WOZ-waarde gebruikt wordt om de hoogte van bepaalde heffingen en belastingen te berekenen. Hierbij moet je denken aan bijvoorbeeld inkomstenbelasting, rioolheffing, onroerendezaakbelasting en erfbelasting.

Zelf bezwaar maken of specialist inhuren?

Als je het vermoeden hebt dat de vastgestelde WOZ-waarde van je woning te hoog is, dan kan je officieel bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Dit kan een behoorlijk ingewikkeld proces zijn, en in sommige specifieke gevallen zelfs tot een rechtszaak leiden. Daarom is het mogelijk om een specialist in te schakelen die het bezwaar voor jou indient. Voor je hieraan begint is het slim om onderstaande tips mee te nemen om te bepalen of je bezwaar tegen je WOZ-waarde moet of kan maken.Tips voor bezwaar maken tegen WOZ-waarde

Ben je van plan bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde van je woning?

  • Zorg eerst dat je zeker weet dat bezwaar maken zin heeft. Het is mogelijk om zelf je WOZ-waarde te controleren, maar je kan het ook door een specialist laten doen.
  • Daarna is het van essentieel belang om snel te werk te gaan. Een bezwaar tegen WOZ-waarde indienen kan tot zes weken nadat de gemeente je een WOZ-beschikking gestuurd heeft.
  • Als je meer tijd nodig denkt te hebben om je bezwaar te onderbouwen, moet je binnen 6 weken alvast een ‘pro forma bezwaarschrift’ indienen. Hierin geef je aan dat je bezwaarschrift binnen een bepaalde tijd aangevuld gaat worden.
  • Het is toegestaan om verkoopprijzen van andere, soortgelijke woningen die rond de waardepeildatum van jouw woning verkocht zijn aan te voeren als bewijs in je bezwaar.
  • Het is echter niet mogelijk om je bezwaar af te laten hangen van een vergelijking met een eerdere waardebepaling van je woning. De WOZ-waarde moet namelijk elk jaar helemaal opnieuw worden bepaald.
  • Ook is het niet mogelijk om te verwijzen naar algemene ontwikkelingen op de woningmarkt.
  • Als de gemeente je bezwaar afwijst, is het mogelijk om in hoger beroep te gaan.

Verlaag gratis uw WOZ-Waarde! Klaar in 2 minuten, Gratis! Klik hier!