Belastingaangifte 2018

Belasting 2018 aangifte

Wanneer u van de Belastingdienst een aangiftebrief of -formulier heeft ontvangen dient u aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen te doen. U kunt vanaf heden belasting aangifte doen voor het jaar 2018. U dient uw belasting aangifte ingevuld te hebben vóór 1 mei 2019. De uitbetaling van de belastingaangifte over 2018 vindt volgens de Belastingdienst dan plaats vóór 1 juli. Het moment waarop de eventuele teruggave wordt gestort is in principe ook afhankelijk van wanneer u het inlevert.

Laptop

Benodigde papieren belastingaangifte 2018

Wanneer u uw belasting aangifte over 2018 wilt invullen is het raadzaam om de volgende papieren bij de hand te hebben:

  • Uw burgerservicenummer (BSN) / sofinummer
  • Aangifteformulier (papieren of elektronisch)
  • Uw jaaropgaaf
  • Bankafschriften
  • Gegevens voor aftrekposten
  • DigiD inlogcode bij elektronische aangifte
  • WOZ waarde met peildatum 1 januari van het vorige jaar (2018).


Digitale aangifte 2018

U kunt ervoor kiezen om uw belasting aangifte 2018 digitaal of via een papieren formulier in te leveren. Wanneer u uw aangifte digitaal inlevert via het programma op belastingdienst.nl, dan kunt u gebruikmaken van de vooraf ingevulde aangifte. Dit houdt in dat de Belastingdienst zelf al een aantal gegevens invult, zoals uw loon en de WOZ-waarde van uw huis. De Belastingdienst ontvangt deze gegevens van andere instanties, zoals uw werkgever, uitkeringsinstantie of de gemeente. De vooraf ingevulde aangifte over 2018 zorgt ervoor dat het gemakkelijker wordt om belasting aangifte te doen. Let er wel op dat u de gegevens goed controleert. U blijft zelf verantwoordelijk voor een juiste en volledige belasting aangifte 2018.

Voorlopige aanslag 2018

Indien uw belastingaangifte op tijd binnen is, krijgt u meestal binnen 4 tot 8 weken reactie over de voorlopige aangifte van 2018. In deze voorlopige aanslag staat beschreven hoeveel u moet betalen of hoeveel u terugkrijgt. Aangezien de voorlopige aanslag gebaseerd is op uw eigen gegevens, kan het zijn dat de definitieve aanslag over 2018 afwijkt. Deze definitieve aanslag ontvangt u zodra uw gegevens zijn gecontroleerd.